NEDERLANDSE GOLDEN RETRIEVER KENNElS

"Jeanton"

Toon en Jeanny Roefs-de Kok, Zandstraat 42, 5271 TK St Michielsgestel. tel 073-5941125 email: info@jeanton.nl

Nieuws van Jeanton:

17-05-2020: Pups van Beau X Drummer worden verwacht omstreeks 19 juni 2020. Zie nieuws Jeanton

29-04-2020: Er zijn zeer veel aanvragen voor pups op dit moment. Het is niet mogelijk
van vandaag contact opnemen is binnen enkele weken een pup in huis. Voor geïnteresseerden willen we onze planning voor pups 2020 bekend maken om zodoende enig perspectief te bieden.
Zie: Nieuws Jeanton

======================================

"Van de Aorzelse Hoeve"

Jan van Erp, Aarleseweg 28, 5684 LN Best, Tel: 0499390134, E-mail: v.d.aorzelsehoeve@ziggo.nl

Nieuws van van de Aorzelse Hoeve:

17-05-2020: Pups van Mees X Cooper worden verwacht omstreeks 11-06-2020. Zie Nieuws v.d. Aorzelse Hoeve

***********************************************************

Sinds febuari 2016 zijn de Golden Retriever kennels

"Jeanton" en "van de Aorzelse Hoeve"

intensief gaan samenwerken en komt u hier op de website van beide kennels.

darcy